Nový zákon hlavne zvyšuje pokuty a obmedzuje rýchlosť v obciach. Ignoruje však pretrvávajúci chaos, napr. v dopravnom značení. Súčasná situácia je totiž archaická a pokojne sa dá aj povedať, že paranoidná.

 

Podľa § 5 odseku 13 vyhlášky  č.9/2009: „Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak..."

Križovatka je novom zákone o cestnej premávke definovaná ako miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú.

Takže keď si to šiniem napr. cez Karlovu Ves, okrem sledovania cestnej premávky, dopravných značiek a chodcov prebiehajúcich kdekade cez cestu musím ešte sledovať a správne vyhodnocovať, či to, cez čo som práve prešiel bola križovatka a ktorá značka práve prestala platiť.

 

V praxi to v Karlovke vyzerá takto:

Karlovka1_res.jpg

Začiatok platnosti 40-ky, Jegorovo nám.

 

Karlovka2_res.jpg

Poliklinika, 40-ka platí ďalej

 

Karlovka3_res.jpg

Segnerova, 40-ka platí ďalej

 

Karlovka4_res.jpg

Tilgnerova, 40-ka prestáva platiť

 

Karlovka5_res.jpg

Fadruszova, 40-ka začína platiť

 

Karlovka6_res.jpg

Čavojského, 40-ka prestáva platiť

 

Karlovka7_res.jpg

Pernecká, 40-ka ďalej neplatí

 

Karlovka8_res.jpg

Výjazd od školy, 40-ka ďalej neplatí

 

Karlovka9_res.jpg

Borská, 40-ka začína platiť

 

Karlovka10_res.jpg

Pustá, 40-ka definitívne prestáva platiť.

 

Vôbec nič nemám proti štyridsiatke v Karlovej Vsi. Videl som tam už viac ľudí pod plachtou a kamarátova mama je invalid do smrti. Ale keď platí, tak platí. Veď kto má tento chaos sledovať?

 

Je pritom dosť krajín, kde si to už dávno uvedomili a patrične sa zariadili. Stačí vbehnúť napríklad do Rakúska. Značka obmedzujúca rýchlosť tam prestane platiť až potom, keď je zrušená. Žiadne križovatky, žiadne poľné cesty a žiadne cesty, ktoré sú niečo medzi, si všímať nemusím.

 

Sú však aj iné príklady. U nás, keď prestane platiť obmedzenie rýchlosti, vyznačí sa to ako zrušenie pôvodného obmedzenia. Je však veľa krajín, kde namiesto zrušenia obmedzenia dajú značku takej rýchlosti, aká tam práve platí. Je to pre vodiča oveľa informatívnejšie.

 

Urobiť poriadok by bolo jednoduchšie pre nás, ak už nehovoríme o cudzincoch. A takú hlúposť, že by sme na nich pôsobili ako kultúrnejšia krajina, tu ani nechcem vyťahovať.